متن آهنگ | نواتکست

به دادم برس به دادم برس تو ای عشق من‌به دادم برس

تو حسی پراز وحشت و بی کسی کنار تو هرلحظه خندیده ام

تو خود از غم تو چه ویرون شدم ازین حس سرد تو رنجیده ام

به دادم برس نزار تاچنین از حس نبودن تو ویرون بشم

این‌احساس زیبا رو برمن ببخش که در چشم تو از تو بیرون بشم

به دادم‌برس به دادم برس دراین خود شکستم به دادم برس

به دادم‌برس به دادم‌برس تو ای عشق من به دادم برس

بیا رد یم از سقوط و جنون با یاد تو زخم دلم باز شد

برای بریدن زتو نازنین سقوط از نگاه تو آغاز شد

بزار تا من این حس ویرون شدن رو میون نگاه تو حاشا کنم

بیا تا تو ایینه چشم تو سقوط خودم رو تماشا کنم

به دادم‌برس ۲ تو ای عشق من به دادم برس

به دادم برس۲ دراین خود شکستم به دادم برس

دارم از نگاه تو خط میخورم با یک حس گنگی که مفهوم‌نیست

کدوم لحظه باید تورو حس کنم این احساس سرد تو معلوم نیست.

به دادم برس ۲ دراین خود شکستم به دادم برس

به دادم‌برس ۲ تو ای عشق من به دادم‌برس

متن اهنگ,متن آهنگ جدید,تکست آهنگ,لایریک آهنگ,تکست موزیک,متن موزیک